ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า

LEELA HONG KONG AMBITION (DISNEYLAND)  JUL - SEP 2018
วันที่ 27-29 JUL // 11-13 AUG // 7-9 SEP 2018 ท่องเที่ยวฮ่องกง ...นมัสการพระใหญ่โปหลินนองปิง ขอพรเทพเจ้าแชกงที่วัดแชกงหมิวและเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ ชมวิวฮ่องกงแบบพาโนรามาจากตึกสูงที่สุดของฮ่องกงที่สกาย100 สนุกสนานเพลิดเพลินกับ "DisneyLand" ช้อปปิ้งย่านดัง Tsim Sha Tsui และ Citygate Outlets พร้อมบริการอาหาร หมู่บ้านชาวประมง (หลี่หยุ่นหมุ่น ) และที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA HONG KONG EXCLUSIVE  JUL - SEP 2018
วันที่ 27-29 JUL //11-13 AUG // 7-9 SEP 2018 ..เดินทางสู่ ฮ่องกง มหานครแห่งสีสันที่ไม่เคยหลับไหล นั่งกระเช้า Ngong Ping 360 สักการะพระใหญ่ลันตาที่นองปิง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ วัดหมั่นโหมว วัดแชกงหมิว และวัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอ้าท์เลทและย่านจิมซาชุย บริการอาหารทะเลอาทิ กุ้งมังกร หอยงวงช้าง ฯลฯ ณ หมู่บ้านเล่ยหยู่มุน พร้อมที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA HONGKONG-MACAU EXCLUSIVE JUL - SEP 2018
วันที่ 26-29 JUL // 10-13 AUG // 7-10 SEP 2018 ... ท่องเที่ยว มาเก๊า - ฮ่องกง นำท่านไหว้พระที่วัดอาม่าและเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองและชมโบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้ง Senado square ณ มาเก๊า ขอพรท่านแชกงที่วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน และเจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัลเบย์ที่ฮ่องกง ชมวิวแบบพาโนรามาจากตึกสูงที่สุดของฮ่องกง"สกาย100" ช้อปปิ้งย่านดัง Tsim Sha Tsui และ ห้าง Pacific Place พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย