ทัวร์จีน

LEELA GRAND BEIJING  MAY - SEP 2018 (ไม่ลงร้านรัฐบาล )
วันที่ 25-29 MAY / 6-10, 20-24 JUN / 11-15, 26-30 JUL / 9-13, 22-26 AUG / 5-9, 26-30 SEP 2018... ท่องเที่ยวกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ชมกำแพงเก้ามังกร อุทยานเป่ยไห่ หอฟ้าเทียนถาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ หอฟ้าเทียนถาน และ วัดลามะ ขึ้นชมกำแพงเมืองจีน และ กายกรรมสุดตระการตา ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย และ ถนนหวังฝูจิ่ง พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย