ทัวร์ไต้หวัน

LEELA TAIWAN PREMIUM 27-30 JUL / 10-13 AUG 2018
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะขอพรวัดเหวินหวู่ วัดหลงซานซื่อ เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์กู้กง ลิ้มรสอาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาใจกลางกรุงไทเป ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาเก็ต และ ซีเหมินติง บริการอาหาร สุกี้ขาปูอลาสก้า , ร้านติ่นไท่ฟง ฯลฯ และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม ( แช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน ) เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA TAIWAN KAOHSIUNG 26-29 MAY/ 27-30 JUL / 10-13 AUG 2018
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน เส้นทางไทเป-เกาสง เยือนพิพิธภัณฑ์กู้กง วัดหลงซันซื่อ ขึ้นตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเกาสง ชมความน่ารักของสัตว์น้ำภายในพิพิธภัณฑ์ สนุกกับสวนสนุก E-DA WORLD และ ช้อปปิ้งเอาท์เลท ชมเจดีย์มังกรเสือ ศูนย์ศิลปะ บริการอาหาร ทานสุกี้ขาปูอลาสก้า เสี่ยวหลงเปา ฯลฯ และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย และ ไทยสมายล์