ทัวร์ไต้หวัน

LEELA  TAIWAN KAOHSIUNG–TAIPEI NOV - DEC 2018
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* วันที่ 21-25 NOV / 1-5 , 6-10 DEC 2018
- พัก "เกาสง" จำนวน 2 คืน และ "ไทเป" จำนวน 2 คืน
- เมืองเกาสง : วัดฉือจี้ / โดมแห่งแสง / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ / EDA WORLD
- นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองไทเป
- เมืองไทเป : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ขึ้นไทเป 101 / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาเก๊ต / ซีเหมินติง
LEELA TAIWAN IMPRESSION ( PRIVATE ) NOV - DEC 2018
* เดินทางแบบครอบครัวได้ตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... ครบทุกไฮไลท์การท่องเที่ยว
* วันที่ 22-25 NOV / 2-5 , 7-10 DEC 2018
- พัก "ไทเป" จำนวน 3 คืน
- พิพิธภัณฑ์กู้กง / พิพิธภัณท์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว / พิพิธภัณฑ์เมืองจิ๋ว
- ขึ้นไทเป 101 / HUASHAN1914 CREATIVE PARK
- SOGO FUXING / MITSUI OUTLET / ตลาดกงกวน และ ถนนโบราณตั้นสุ่ย
LEELA SPECIAL OF TAIWAN  29 DEC 2018 - 2 JAN 2019
ร่วมนับถอยหลังฉลองเทศกาลปีใหม่ ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หม่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชายทะเลเหย่หลิ่ว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดหลงซาน นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองเกาสง สนุกสนานไปกับ E-DA WORLD และเคาท์ดาวน์ปีใหม่ที่ตึกไทเป101 เพลิดเพลินกับอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง และ EDA OUTLET พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA TAIWAN ALISAN IMPRESSION 30 DEC 2018 - 3 JAN 2019
ร่วมนับถอยหลังฉลองเทศกาลปีใหม่ ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจีงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดหลงซาน พร้อมแช่ออนเซนที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเหวินหวู่ เคาท์ดาวน์ที่ตึกไทเป101 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย